Národní den velkých výzkumných infrastruktur


O akci

6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur, tentokrát s podtitulem:

„Nelegitimní ovlivňování: zvyšování povědomí a odolnosti“


Program konference bude zahrnovat:

• Představení příležitostí a rizik mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích včetně současného stavu a vize České republiky;

• nástroje a opatření na podporu mezinárodně konkurenceschopného, silného a nezávislého sektoru vysokého školství, vědy a výzkumu na mezinárodní i národní úrovni;

• prohloubení povědomí o problematice nelegitimního ovlivňování ve výzkumu, vývoji a inovacích a diskuze o opatřeních posilující odolnost velkých výzkumných infrastruktur;

• sdílení zkušeností z pohledu vysokých škol, výzkumných organizací i velkých výzkumných infrastruktur.


Pavilon IMPAKT, MFF UK, V Holešovičkách 747/2, Praha 8.

Program

9:30 - 10:00
Registrace a welcome coffee
10:00 - 10:15
Zahájení

Jiří Nantl, náměstek člena vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moderátor: Ondřej Hradil

ČÁST I. Současná situace v mezinárodním a národním kontextu

10:15 - 10:30
Politika EU v oblasti mezinárodní spolupráce a nelegitimního ovlivňování ve výzkumu

Jáchym Hercher, Zastoupení Evropské komise v ČR

10:30 - 10:45
Problematika bezpečnostního výzkumu ve Spojeném království

Otakar Fojt, Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR

10:45 - 11:00
Přínosy a úskalí mezinárodní spolupráce ve výzkumu z pohledu ČR a vize do budoucna

Lucie Núňez Tayupanta, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11:00 - 11:05
Q&A

Část II. (a) Podpůrná opatření a nástroje k prohlubování znalosti a odolnosti

11:05 - 11:20
Čína jako riziko pro bezpečnost výzkumu: doporučení pro akademické a výzkumné instituce

Ivana Karásková, Asociace pro mezinárodní otázky

11:20 - 11:40
Výzkumné prostředí a nelegitimní ovlivňování – stručný úvod

Petr Bílý, Ministerstvo vnitra

11:40 - 11:55
Kybernetická bezpečnost ve vědě a výzkumu: trendy, hrozby a prevence

Kateřina Schultzová, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

11:55 - 12:05
Diskuse

Oběd/Exkurze

Část II. (b) Podpůrná opatření a nástroje k prohlubování znalosti a odolnosti

13:30 - 13:45
Spinoffs a investiční bezpečnost

Petr Lang, Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:45 - 14:00
Shield Europe Partnership: Chraňme společně vývoz citlivých technologií

Pavel Kuchynka, Generální ředitelství cel

14:00 - 14:15
Mezinárodní sankce ve vysokoškolském vzdělávání a aplikovaném výzkumu

Soňa Černá, Finanční analytický úřad

14:15 - 14:30
Diskuse

Občerstvení

Část III. Vysokoškolské a výzkumné prostředí

15:00 - 15:15
Strategie UK: opatření proti nelegitimnímu ovlivňování

Valérie Hůrská, Univerzita Karlova

15:15 - 15:30
Systém institucionální odolnosti v Akademii věd ČR – zavedení a implementace

Leoš Horníček, Akademie věd ČR

15:30 - 15:45
Svět se změnil: Ponaučení z kybernetického útoku na ELI Beamlines?

Roman Hvězda, ELI Beamlines

15:45 - 16:30
Moderovaná diskuse: Velké výzkumné infrastruktury – proč a jak rizika nelegitimního ovlivňování řešit

Roman Hvězda, ELI Beamlines

Radomír Pánek, COMPASS

Jiří Kolman, CzeCOS

Jiří Polman, ÚOCHB AV ČR (ELIXIR-CZ)

Moderátor: Petr Bílý, Ministerstvo vnitra

16:30 - 17:00
Shrnutí a závěr

Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT

Exkurze

Doprava autem

Vjezd do areálu z ulice V Holešovičkách pouze ze směru z centra. Parkování v areálu v limitovaném počtu. Pokud v registraci není možnost zaškrtnutí parkování, je kapacita již naplněna.

Doprava MHD

Autobusová zastávka Kuchyňka (bus 201), autobusy jezdí z metra Nádraží Holešovice.

Exkurze - pro zájemce k výběru

The VR-1 Nuclear Experimental Hub


Návštěva dvou jaderných výzkumných reaktorů - Školního reaktoru VR-1 a Podkritického reaktoru VR-2. Oba reaktory jsou součástí velké výzkumné infrastruktury WCZV - The VR-1 Nuclear Experimental Hub, kterou provozuje ČVUT v Praze v Areálu Troja v Praze 8. V průběhu prohlídky reaktorové haly, kde se oba reaktory nacházejí, bude možné vidět všechny hlavní části technologie obou reaktorů, jejich experimentální vybavení a také velín reaktor VR-1. V průběhu návštěvy budou návštěvníci seznámeni i s jejich využíváním jak v oblasti pedagogiky, tak i v oblasti vědecko-výzkumných aktivit.Omezení: zákaz vstupu těhotným a kojícím ženám a osobám mladším 18 let, zákaz vstupu občanům Ruska, Běloruska, Číny, Iránu a Severní Koreje.


Důležité: Při vstupu do haly reaktorů bude provedena kontrola OP případně pasů a pokud se údaje v OP nebo pasu nebudou shodovat s údaji poskytnutými předem, příslušná osoba nebude do haly reaktorů vpuštěna.

Exkurze MGML

VVI MGML se zaměřuje na syntézu nových materiálů, jejich charakterizaci a měření fyzikálních vlastností. Exkurze zavítá do jedné z laboratoří zaměřených na studium spektra fyzikálních vlastností materiálů v širokých rozsazích teplot, magnetického a elektrického pole a vnějšího tlaku.Omezení: Omezení vstupu osob s kardiostimulátorem (možnost přítomnosti silných magnetických polí).

Exkurze

LINDAT/CLARIAH-CZVelká infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ sbírá jazyková a multimodální data pro využití ve výzkumu v umělé inteligenci i v digitálních humanitních vědách. Zároveň vyvíjí softwarové nástroje pro využití dalšími výzkumníky i v jiných oborech. V rámci exkurze představíme webové služby LINDAT/CLARIAH-CZ, jako je automatický překlad, přepis mluvené řeči do textu, rozpoznávání pojmenovaných entit, jazyková analýza textu a další. Účastníci si budou moci tyto služby i na místě vyzkoušet.

Ukázka páskového robota Oracle a jeho technologie


Jedná se o unikátní archiv jak hlediska uložených dat tak v ČR na nemnoha místech nasazené technologie datových pásek s jednotkovou kapacitou 9/18 až 45TB a celkovou maximální kapacitou archivu v současném rozsahu až 56PB dat (kapacita s kompresí). Archiv vznikl ve spolupráci Univerzity Karlovy a University of Southern California v roce 2015 na základě předcházejícího společného projektu NSF "Malach". V této chvíli probíhá jeho zkapacitnění a modernizace. V archivu jsou uloženy AV záznamy výpovědí svědků holocaustu a dalších genocid, které zaznamenává Visual History Institute na USC jako pokračovatel nadace Shoa Foundation Stevena Spielberga.

Exkurze SPL-HTC

Laboratoř fyziky povrchů – Vodíkové technologické centrum


VVI sestává ze tří laboratoří – Optické dráhy pro vědu o materiálech na synchrotronu Elettra v Terstu a Laboratoře fyziky povrchů. Od 2023 nově rozšířené o Vodíkové technologické centrum. V rámci laboratoří SPL a MSB VVI v současné době nabízí vědecké komunitě přístup k 6 unikátním zařízením – 4 fotoelektronovým spektrometrům a 2 skenovacím elektronovým mikroskopům vybaveným komplementárními metodami/technikami, které tvoří celistvé portfolio umožňující komplexní chemickou a strukturní analýzu materiálů.


Během exkurze se návštěvníci podívají do laboratoří vysokotlakých fotoelektronových spektrometrů (NAP-XPS, EnviroESCA), Laboratoře HTC –WE, kde se studují single cely vodních elektrolyzérů a Laboratoře skenovací elektronové mikroskopie.

Registrace

Tato akce již skončila

Je nám líto, ale termín pro registraci na tuto událost již uplynul.


Národní den velkých výzkumných infrastruktur

2. 11. 2023, 9:00 – 18:00 • Pavilon IMPAKT (MFF UK)