1. díl Akademie Quality Label: projektový cyklus a standarty kvality

1.díl Akademie Quality Label: Projektový cyklus a standardy kvality

Tato čtyřdílná akademie vás provede klíčovými tématy, ve kterých je vhodné se orientovat nejen teoreticky, ale především prakticky s ohledem na úspěšnou realizaci dobrovolnických projektů v programu Evropský sbor solidarity.


O Akci


Zveme všechny koordinátorky a koordinátory dobrovolnických projektů z českých organizací k prvnímu dílů Akademie Quality Label: jak na úspěšnou realizaci dobrovolnických projektů v programu Evropský sbor solidarity.


Během prvního interaktivního setkání se seznámíme, ujasníme si naše vzájemná očekávání, zorientujeme se společně v obsahu akademie. Na praktických ukázkách si představíme ty nejdůležitější principy programu a projektového řízení.

Shrneme si, v čem se odlišuje projektový cyklus QL od projektového cyklu konkrétního projektu a jaké jsou povinnosti organizací v jednotlivých rolích (lead, support, host).

Společně v závěru setkání prodiskutujeme, jak se vám konkrétně daří naplňovat strategické cíle programu a vámi stanovené cíle v Quality Label, které je nutné vyhodnocovat nejen v rámci závěrečných zpráv.


První díl Akademie Quality Label bude probíhat online, a to pomocí platformy MS Teams. Registrace k akci je otevřená do 6. února 2024. Následně bude všem účastníkům rozeslána pozvánka s odkazem k online setkání a informace ohledně přípravy.


Každý díl akademie bude interaktivní a bude vyžadovat krátkou přípravu před setkáním a krátkou reflexi po jeho konci. Proto je potřebné, aby byli účastníci setkání aktivně zapojeni po celou dobu programu, a to nejlépe z PC s funkční kamerou a mikrofonem.


V rámci přípravy programu jsou zohledňovány potřeby a přání účastníků, proto je s námi skrze registrační formulář neváhejte sdílet. Setkání však nenahrazuje individuální konzultace či dotazy směřované na gestory projektů z DZS.


Program

14:00 - 14:15
Představení a Networking
14:25 - 14:55
Hodnoty programu v praxi
14:55 - 15:20
Kvalita řízení projektů
15:20 - 15:35
Role a povinnosti organizací
15:35 - 15:45
Projektový cyklus Quality Label
15:45 - 15:55
Reflexe cílů

Registrace

Tato akce již skončila

Je nám líto, ale termín pro registraci na tuto událost již uplynul.

Máte nějaké dotazy?

Kontaktujte Markétu Benešovou na e-mailové adrese marketa.benesova@dzs.cz